Open-Air-Konzerte-2019-Peer-Gynt-auf-Schloss-Solitude-des-Musik-Podiums-Stuttgart-e.V.

Open Air Konzerte 2019 „Peer Gynt“ auf Schloss Solitude des Musik Podiums Stuttgart e.V. Foto © Elisabeth Adlgasser, Musik Podium Stuttgart e.V.